Duyệt tái cấp vốn 4.000 tỉ đồng cho các ngân hàng hỗ trợ Vietnam Airlines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổng số tiền giải ngân tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng không vượt quá 4.000 tỉ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%.
Năm 2020, Vietnam Airlines báo lỗ sau thuế hơn 11.000 tỉ đồng (Nguồn: VNA)
Năm 2020, Vietnam Airlines báo lỗ sau thuế hơn 11.000 tỉ đồng (Nguồn: VNA)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi TCTD cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo đó, tổng số tiền giải ngân tái cấp vốn đối với các TCTD không vượt quá 4.000 tỉ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%. Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD và không vượt quá 364 ngày.

Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại; thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn; tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Thủ tướng yêu cầu các TCTD cần theo dõi riêng khoản vay của Vietnam Airlines, thoả thuận về lãi suất, số tiền, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay …, phù hợp với khả năng tài chính của TCTD, tài sản bảo đảm của Vietnam Airlines và tình hình tài chính của hãng hàng không này.

Năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 40.826 tỉ đồng, giảm gần 59% so với năm 2019; báo lỗ sau thuế 11.097 tỉ đồng, trong khi năm 2019 lãi sau thuế 2.537 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 62.967 tỉ đồng, giảm gần 13.488 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 44% xuống còn 1.647 tỉ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 86% xuống còn 494 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của Vietnam Airlines đạt 56.826 tỉ đồng, giảm khoảng 1.000 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính là 34.050 tỉ đồng, chiếm gần 60% tổng nguồn vốn. Riêng vay nợ ngắn hạn tăng gần 72% lên 11.187 tỉ đồng./.