Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp cho phép các tổ chức phát hành được kéo dài kỳ hạn và thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng các tài sản khác ngoài tiền mặt.
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể đàm phán để thanh toán gốc, lãi bằng tài sản khác
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể đàm phán để thanh toán gốc, lãi bằng tài sản khác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP (Nghị định 08) về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực kể từ hôm nay (5/3).

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu.

Với trái phiếu chào bán trong nước, nếu doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam thì có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi đến hạn bằng tài sản khác.

Điều này cần đảm bảo 3 nguyên tắc, gồm: trái chủ chấp thuận và doanh nghiệp phải công bố thông tin bất thường, chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản dùng để thanh toán.

Bên cạnh đó, Nghị định 08 cũng quy định, trong trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Nếu người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện thì doanh nghiệp phải đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước đó, theo Nghị định 65, doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn trái phiếu đã phát hành.

Nghị định 08 cũng tạm ngưng quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.

Trước đó, theo Nghị định 153, để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư cá nhân cần đảm bảo nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết tối thiểu 2 tỉ đồng trong ít nhất 180 ngày.

Nghị định mới cũng bỏ quy định về thời gian phân phối trái phiếu trước đó là không quá 30 ngày (kể từ khi công bố thông tin đợt chào bán). Điều này cho phép doanh nghiệp có thêm thời gian tìm kiếm nhà đầu tư, tăng khả năng thành công cho đợt chào bán./.