Danh sách 39 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm 39 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng); Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

27 Ủy viên Hội đồng gồm: Trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân; Phó Ban kinh tế trung ương Nguyễn Ngọc Bảo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Văn Hùng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Vũ Dũng; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn; Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương Nguyễn Đình Cung; Trưởng khoa Tài chính - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thơ; Giám đốc trung tâm đào tạo BIDV Cấn Văn Lực; Chuyên gia tư vấn: Lê Đức Thúy, Trương Đình Tuyển, Võ Trí Thành, Lê Xuân Nghĩa, Trần Du Lịch, Nguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Thị Mùi.

8 thành viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng gồm: Phó Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Văn Tới (Tổ trưởng); Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Dương (Tổ phó thường trực); Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đức Long (Tổ phó); Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các NH và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính (Tổ phó); Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng; Phó Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Lan Anh; Phó Trưởng Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Đặng Ngọc Tú; Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Lê Thanh Vân.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm./.

X.T