Đà Nẵng thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số TP Đà Nẵng gồm 16 thành viên để tham mưu cho TP trong chiến lược số hoá tại địa phương.
Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Theo quyết định, Hội đồng Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số TP Đà Nẵng gồm 16 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng.

Cụ thể, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Chuyên gia còn có 14 thành viên là Thứ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bộ Trưởng Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT,…

Hội đồng Chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo TP Đà Nẵng về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực và xu hướng phát triển nhằm triển khai Chuyển đổi số tại TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, Sở TT&TT TP Đà Nẵng sẽ là cơ quan thường trực Hội đồng Chuyên gia, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động, làm việc của Hội đồng Chuyên gia và Tổ giúp việc, tham mưu Quy chế hoạt động của Hội đồng, trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Bên cạnh đó, hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, căn cứ tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi theo quy định hiện hành, Sở TT&TT lập dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Hội đồng Chuyên gia chuyển đổi số TP, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND TP bố trí kinh phí thực hiện.