Cuộc chiến tranh chưa được biết đến

Người dân Liên xô (cũ) người Nga hiện nay gọi là Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Phim được thực hiện từ những ngày đầu cuộc chiến (22 tháng 6 năm 1941) cho đến khi Hồng quân tiến về Berlin kết liễu Phát xít (05.1945)

Cuộc chiến tranh chưa được biết đến

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7