Cổng Dịch vụ công TP Đà Nẵng xếp hạng A tốc độ phản hồi thao tác người dùng

VietTimes – Cổng Dịch vụ công TP Đà Nẵng có tốc độ tải trang và đáp ứng thao tác của người dùng dưới 2,5 giây, thời gian phản hồi dưới 0,2 giây, xếp hạng A trong các tỉnh, TP trực thuộc TƯ.

Trung tâm giám dát điều hành thông minh TP Đà Nẵng
Trung tâm giám dát điều hành thông minh TP Đà Nẵng

Xếp hạng A tốc độ phản hồi thao tác người dùng

Theo Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT tại phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Cổng Dịch vụ công TP Đà Nẵng xếp hạng A trong các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, có tốc độ tải trang và đáp ứng thao tác của người dùng tốt, tốc độ tải trang dưới 2,5 giây, thời gian phản hồi dưới 0,2 giây.

Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng - cho biết thêm: Tính đến nay toàn TP có tổng số 1.890 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến luôn khoảng 50%. Sau khi triển khai đồng bộ 14 giải pháp, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã tăng lên 73% trong năm 2022 và trên 80% vào đầu năm 2023, trên 90% vào giữa năm 2023. Hầu hết thủ tục hành chính lên mức toàn trình và nâng cao.

Cụ thể, có 1.813 (96%) dịch vụ công được cung cấp trực tuyến; cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 73,41%; 1.778 (94%) dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn trình; cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 43,76%; 35 (2%) dịch vụ công được cung cấp trực tuyến một phần (tỷ lệ trung bình toàn quốc là 29,65%).

vt_da nang chinh thuc su dung nen tang cong dan so my portal phuc vụ dich vu cong truc tuyen 2.jpg
Ứng dụng nền tảng công dân số Đà Nẵng

Đặc biệt, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96%, vượt chỉ tiêu quốc gia năm 2023 là 80%, vượt chỉ tiêu TP năm 2023 là 95%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90%, vượt chỉ tiêu quốc gia năm 2023 là 60%; đạt chỉ tiêu TP năm 2023 là 80%; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đạt chỉ tiêu quốc gia và thành phố năm 2023); 35,62% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (vượt chỉ tiêu quốc gia và thành phố năm 2023 là 30%).

Hơn 91% thủ tục hành chính đã được số hóa

Cũng theo ông Thạch, từ những năm 2010, khi bắt đầu triển khai mô hình Chính quyền điện tử, Đà Nẵng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Chính vì vậy, năm 2018, Dịch vụ công thông minh là trong 16 lĩnh vực được Đà Nẵng ưu tiên triển khai trong TP thông minh và Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 203.

“Đề án Chuyển đổi số TP đã đặt ra các mục tiêu đến năm 2025, có 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 và 60% dịch vụ sự nghiệp công trực tuyến mức độ 3, 4, có chức năng định danh, xác thực điện tử, thanh toán điện tử, được cung cấp trên nhiều nền tảng, hỗ trợ trên thiết bị di động; 100% dịch vụ cấp lại, cấp đổi được thực hiện ngay trong ngày; tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm thông qua kế thừa dữ liệu số…”- ông Thạch cho hay.

Đến nay, nền tảng công dân số của Đà Nẵng đã có hơn 280.000 tài khoản, chiếm khoảng 45% dân số trưởng thành, đồng thời, cung cấp 25 tiện ích và hơn 500 thông báo khai thác dữ liệu từ nền tảng.

Bên cạnh đó, kho kết quả số thủ tục hành chính có giá trị pháp lý như bản giấy để các cơ quan triển khai sử dụng lại. Từ đó, cắt giảm một số thủ tục hành chính (khoảng 190 thủ tục, chiếm 10% tổng số thủ tục hành chính các loại); thực hiện ngay trong ngày đối với thủ tục cấp đổi; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp bản giấy thành phần hồ sơ đối với kết quả số đã có.

vt_da nang chinh thuc su dung nen tang cong dan so my portal phuc vụ dich vu cong truc tuyen 1.jpg
Ứng dụng Danang Smart City

Đến nay, có 93.155 kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số để cấp kết quả điện tử cho công dân; tỷ lệ số hóa kết quả thủ tục hành chính đạt hơn 91%, trong đó 100% kết quả thủ tục hành chính phát sinh mới được ký số, đưa vào kho kết quả số thủ tục hành chính.

“Sự nổi trội, tính năng sáng tạo và đột phá trong hoạt động chuyển đổi số của sản phẩm hiện tại so với trước khi chưa áp dụng việc chuyển đổi số. Ứng dụng tạo lập, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

"Đặc biệt, Cổng Dịch vụ công trực tuyến kết nối, tích hợp với các CSDL dùng chung và CSDL chuyên ngành TP, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các CSDL quốc gia, các hệ thống thông tin của Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời chia sẻ dữ liệu với Nền tảng công dân số để hình thành Kho dữ liệu hồ sơ công dân số, chia sẻ dữ liệu với Cổng dữ liệu mở TP, Trung tâm Giám sát điều hành TP thông minh,... phục vụ công tác quản lý điều hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân” - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng chia sẻ.