Có chênh lệch số liệu xuất khẩu khoáng sản, nhưng không đạt 5 tỷ USD

VietTimes – Phản hồi về thông tin “Tại sao Việt Nam xuất khẩu khoáng sản kim ngạch đạt đến 5 tỷ USD mà phía Hải quan Việt Nam không biết, thống kê cũng không công bố”, Tổng Cục Hải quan khẳng định có chênh lệch trong thống kê xuất khẩu hàng khoáng sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng không đến 5 tỷ USD.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở thống kê của Hải quan Việt Nam và nguồn số liệu từ “Cơ sở dữ liệu thương mại của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNCOMTRADE)” cho thấy, có sự chênh lệch trong thống kê xuất khẩu hàng khoáng sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc của Hải quan Việt Nam với số liệu thống kê nhập khẩu của Trung Quốc.

Số liệu do Hải quan Trung Quốc báo cáo với UNCOMTRADE có mức chênh lệch lần lượt là 133,4 triệu USD năm 2015, và 386,3 triệu USD năm 2014.

Như vậy, theo số liệu của UNCOMTRADE, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa thuộc các Chương 25, 26 và 27 (từ nhóm 2701 đến 2701) có xuất xứ từ Việt Nam vào Trung Quốc chỉ đạt 253,7 triệu USD của năm 2015 và 781,2 triệu USD của năm 2014.

Từ đây, Tổng cục Hải quan cho rằng, cần phải làm rõ thêm con số xuất khẩu khoáng sản kim ngạch đạt đến 5 tỷ USD.

Cũng theo Tổng Cục Hải quan, chênh lệch số liệu thống kê hàng hóa song phương giữa các nước theo các nguồn số liệu thống kê khác nhau là phổ biến và không thể tránh khỏi.

Nguyên nhân chênh lệch số liệu sẽ được Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Tổng cục Thống kê phân tích và báo cáo giải trình đến lãnh đạo các cấp.

Tuy nhiên, có thể khoanh vùng hai nhóm nguyên nhân chính, một là do phương pháp thống kê nước đối tác giữa xuất khẩu (là nước hàng đến cuối cùng) và nhập khẩu (là nước xuất xứ hàng hóa) khác nhau. Thứ hai là phạm vi hàng hóa đưa vào thống kê, cách xác định trị giá thống kê khác nhau giữa hàng hóa xuất khẩu (giá FOB) và hàng hóa nhập khẩu (giá CIF) của các nước.