Chuyên gia: nguy cơ quay lại mô hình tăng trưởng kiểu cũ

Đầu tư của khu vực nhà nước trong năm 2014 tăng mạnh nhất so với các khu vực khác, và có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại tọa đàm tối

Ông Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại tọa đàm tối

hưng nếu cứ đà này trong năm 2015 hoặc năm sau nữa thì có thể Việt Nam lại quay lại mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nhà nước dẫn dắt chứ chưa khai thác sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân. 

Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tại buổi tọa đàm về “Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015” diễn ra tại TPHCM tối nay. Theo ông Thành, trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công và thắt chặt đầu tư những năm trước đây thì đầu tư của nhà nước tăng lên rất chậm, nhưng trong năm 2014 thì lại khác.

So với năm 2013, đầu tư của khu vực nhà nước năm 2014 tăng mạnh trở lại, đặc biệt là từ nguồn tín dụng nhà nước và vốn vay của nhà nước, tăng 34,1%. Đây là mức tăng mạnh nhất so với tăng trưởng đầu tư của các khu vực khác như khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 10,5%, khu vực tư nhân tăng 13,6%, trái phiếu Chính phủ tăng 11,4% …, ông Thành dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê.

Ngoài ra, đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014 cũng tăng trở lại với mức tăng 21,7% so với năm 2013.

“Trên nền tảng này, tôi thấy có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có mối nguy hiểm là nếu như cứ đà này trong năm 2015 hoặc năm sau thì dường như chúng ta lại trở lại với mô hình tăng trưởng cũ, lại là nhà nước dẫn dắt tăng trưởng kinh tế chứ thực sự chưa khai thác sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân,” ông Thành nhận định.

Nhận định chung về triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2015, ông Thành nói thêm: trong năm nay chính sách tiền tệ và tài khóa được nới lỏng, cộng thêm các yếu tố như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hoàn tất đàm phán và ký kết một số hiệp định thương mại quan trọng; thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi; thực hiện chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia … thì chắc chắn kinh tế sẽ tốt hơn.

“Chắc chắn kinh tế năm 2015 sẽ tốt hơn năm 2014, nhưng xét về dài hạn, mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể,” ông Thành nói.

Theo: KinhteSaigon Online