Chứng khoán Maybank Kim Eng bị phạt nặng vì vi phạm thuế

VietTimes -- Khai sai, chậm nộp thuế… Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng bị Cục thuế TP. HCM phạt nặng và buộc có biện pháp khắc phục hậu quả
 Chứng khoán Maybank Kim Eng bị Cục thuế TP. HCM phạt nặng vì vi phạm thuế
Chứng khoán Maybank Kim Eng bị Cục thuế TP. HCM phạt nặng vì vi phạm thuế

Cục thuế Tp. HCM vừa có văn bản số 2626/QĐ-CT-XP ngày 14/6/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.

Theo Cục thuế Tp. HCM, Chứng khoán May Bank Kim Eng bị xử lý vi phạm về thuế theo kết quả kiểm tra, thời kỳ kiểm tra từ năm 2012 đến năm 2013. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 129/2013/NĐ- CP của Chính phủ, May Bank Kim Eng bị phạt hành vi khai sai dẫn đến thiểu số tiền thuế phải nộp : 17,5 triệu đồng.

Đồng thời, công ty buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả như:  Truy thu thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 42,3 triệu đồng. Truy thu thuế doanh nghiệp (tiểu mục 1052) 107 triệu đồng. Tiên chậm nộp trên số thuế truy thu (tiểu mục 4911): 23,3 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty phải có biện pháp khắc phục hiệu quả khác: Giảm trừ GTGT còn được khấu trừ chuyển sang năm 2014: 38,6 triệu đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đực Quyết định, May Bank Kim Eng phải có trách nhiệm nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp theo quy định. Quá thời hạn 10 ngày MayBank Kim Eng không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thị hành theo Điều 18 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.