Chủ tịch Đà Nẵng ra chỉ đạo sau khi VietTimes chuyển đơn của công dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã giao UBND huyện Hoà Vang kiểm tra và xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Tạp chí điện tử VietTimes tại công văn số 07/CV ngày 29/3/2021 theo đúng quy định.

Ngày 19/4/2021, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND huyện Hoà Vang với nội dung liên quan tới đơn của gia đình ông Cai Văn Ánh (Phú Thượng, Hoà Sơn, Hoà Vang) khiếu nại khẩn cấp về mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi gia đình bị thu hồi đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã giao UBND huyện Hoà Vang (Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tuyến đường ĐH2 (Hoà Sơn đi Hoà Nhơn)) kiểm tra và xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Tạp chí điện tử VietTimes tại công văn số 07/CV ngày 29/3/2021 theo đúng quy định. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, giao UBND huyện Hoà Vang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 22/3/2021, Tạp chí điện tử VietTimes nhận được đơn thư của gia đình ông Cai Văn Ánh khiếu nại quyết định hành chính số 633/QĐ-UB ngày 25/2/2021 của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 239,9m2 đất của gia đình tại thôn Phú Thượng, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Đơn thư phản ánh có dấu hiệu vận dụng pháp luật chưa đầy đủ, khiến quyền lợi của người bị thu hồi đất được xác lập chưa công bằng, chưa thoả đáng.

Từ những chứng lý và lập luận nêu trong đơn, gia đình ông Cai Văn Ánh đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết cho tái định cư trên một diện tích lớn hơn mức tối thiểu 150m2. Cụ thể, gia đình xin được bố trí 2 lô đất tái định cư (tổng diện tích 200m2) để đảm bảo 8 nhân khẩu trong gia đình sớm ổn định chỗ ở.

Thực hiện chức năng thông tin của một cơ quan báo chí trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, Tạp chí điện tử VietTimes đã chuyển đơn thư kèm bản sao các giấy tờ liên quan để Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh xem xét, chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật./.