Chính phủ yêu cầu báo cáo phương án giảm các loại thuế xăng dầu và kiểm soát việc đầu cơ, găm hàng

VietTimes – Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền, về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định.

Chính phủ yêu cầu báo cáo phương án giảm thuế và kiểm soát chặt xăng dầu (ảnh AL)

Chính phủ yêu cầu báo cáo phương án giảm thuế và kiểm soát chặt xăng dầu (ảnh AL)

Nội dung trên được đưa ra tại Nghị quyết số 85/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, nguyên liệu phục vụ sản xuất,…) để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trong nước.

Đặc biệt, các cơ quan, địa phương cần thực hiện kiểm soát, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ nâng giá.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan tổ chức điều hành xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả; tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu có giá ưu đãi hơn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu để bảo đảm sản xuất, nguồn cung và dự trữ xăng dầu trong nước, bình ổn giá cả; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để tạo đồng thuận xã hội;

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành phải xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hỗ trợ hiệp hội, doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do để mở rộng, tìm kiếm thị trường mới; tăng cường quản lý nhập khẩu, bảo đảm cán cân thương mại hài hòa, bền vững.