Chân dung 4 tân Bí thư Tỉnh uỷ vừa được Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự

Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định chuẩn y nhân sự Bí thư Tỉnh ủy: Hậu Giang, Bến Tre, Lạng Sơn, Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.