Chấm điểm hệ thống giải quyết dịch vụ công online

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đánh giá chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ và địa phương trong thời gian từ ngày 5/4 đến ngày 30/6.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông tin về kế hoạch tổ chức đánh giá chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, tỉnh trong thời gian từ ngày 5/4 đến 30/6 tới.

Hiện tất cả các bộ, tỉnh đều đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Tính đến ngày 20/3, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính của cả nước là 80,44%; Hơn 47,7% là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của người đứng đầu trong việc triển khai chuyển đổi số nói chung và tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến nói riêng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị thủ trưởng các bộ, ngành cùng bí thư tỉnh/thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo một số việc để thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương được đề nghị chỉ đạo đơn vị quản trị, vận hành và đơn vị cung cấp giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia để kết nối toàn diện hệ thống này với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đơn vị quản trị, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan rà soát, nâng cao chất lượng của hệ thống.