Các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là nội dung trong công văn ngày 6/5 của Bộ TT&TT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố.
ảnh minh họa. nguồn internet
ảnh minh họa. nguồn internet

Công văn của Bộ TT&TT nhằm triển khai thực hiện công điện số 597/CĐ-BCD của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung. Theo đó, Bộ TT&TT đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố “Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định”.

Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bao gồm Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố triển khai việc khảo sát, kết nối các camera ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ TT&TT chỉ định.

Nhằm triển khai thực hiện phòng chống Covid-19 khẩn trương, tích cực, công văn của Bộ TT&TT đề nghị Ủy ban Nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số việc như: Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh, thành phố quản lý trên địa bàn cử đầu mối đại diện của cơ sở cách ly phối hợp thực hiện nhiệm vụ, gửi danh sách tổng hợp qua Sở TT&TT địa phương. Đồng thời giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và đầu mối của doanh nghiệp được chỉ định tại địa phương khẩn trương thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

Công văn cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với Sở TT&TT và doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo phương án thống nhất để phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Riêng đối với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố, Bộ TT&TT đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung như: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổng hợp, lập danh sách đầu mối nhân sự có trách nhiệm quản lý các hệ thống camera của các cơ sở cách ly trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, doanh nghiệp được chỉ định và đầu mối được chỉ định của cơ sở cách ly tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung. Đồng thời Sở TT&TT chỉ đạo doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo đúng phương án đã thống nhất và tổng hợp kết quả thực hiện hàng ngày gửi Bộ TT&TT.

Để đối phó với tình hình cấp bách hiện nay và sớm đưa hệ thống camera đủ giám sát người được cách ly, phục vụ phòng chống Covid-19, công văn của Bộ TT&TT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố triển khai sớm nhất, phấn đấu để việc kết nối với hệ thống giám sát tập trung được hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

.