Các đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ

VietTimes – Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 25/8.

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do ảnh hưởng của COVID-19 sẽ được hỗ trợ

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do ảnh hưởng của COVID-19 sẽ được hỗ trợ

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 được hỗ trợ chi thường xuyên gồm: Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công, hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn y tế như y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; điều dưỡng và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe…

Có 2 đối tượng được hỗ trợ là: Một là các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu, bao gồm nguồn thu sự nghiệp và dự toán chi thường xuyên năm 2021 được ngân sách nhà nước cấp (nếu có) không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hai là các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.

Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở được thành lập để thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 gồm: Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19; bệnh viện điều trị COVID-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu COVID-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19.

Về nguyên tắc hỗ trợ, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định được xác định có tổng nguồn thu nhỏ hơn tổng chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021 thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên. Không hỗ trợ chi thường xuyên để chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ ảnh 1

Lực lượng y tế hỗ trợ người dân phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát

Cơ sở xác định số chênh lệch thu chi được xác định theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế thí điểm tự chủ của một số bệnh viện.

Mức hỗ trợ chi thường xuyên năm 2021 được xác định là số được bổ sung dự toán bằng số chênh lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên năm 2021 của đơn vị sự nghiệp y tế công lập sau khi trừ đi số dư các quỹ: khen thưởng, phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập và nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư (nếu có) đến hết ngày 31/11/2021.

Thời gian thực hiện hỗ trợ được thực hiện kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Ngân sách trung ương chi hỗ trợ sẽ thuộc các bộ, cơ quan trung ương quản lý; ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn dự phòng, dự trữ và nguồn cải cách tiền lương còn dư) chi hỗ trợ thuộc địa phương quản lý.