Bộ Nội vụ chính thức phê duyệt Điều lệ Hội Tin học Y tế

VietTimes – Ngày 23/7/2022, Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 573/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Tin học Y tế đã được Đại hội thành lập của Hội thông qua ngày 19/4/2022. 

Ban chấp hành Hội Tin học Y tế chính thức ra mắt tại Đại hội Thành lập ngày 19/4/2022

Ban chấp hành Hội Tin học Y tế chính thức ra mắt tại Đại hội Thành lập ngày 19/4/2022

Theo đó, trong những điểm chính yếu của Điều lệ, Hội Tin học Y tế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tin học y tế tự nguyện thành lập.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan có thẩm quyền Nhà nước phê duyệt.

Hội Tin học Y tế được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-BNV ký ngày 19/1/2022. Tại Đại hội thành lập ngày 19/4/2022, PGS. TS. Trần Quý Tường - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế - đã được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên (2022 - 2027).

Trao đổi với VietTimes nhân việc Bộ Nội vụ chính thức phê duyệt Điều lệ Hội Tin học Y tế, PGS. TS. Trần Quý Tường cho biết, ông và toàn thể Ban chấp hành hết sức vui mừng. Với việc được phê duyệt này, từ nay Hội đã có thể hoạt động thuận lợi hơn với đầy đủ tư cách pháp nhân của mình. Hội sẽ nhanh chóng thiết lập webiste trong thời gian sớm nhất có thể cùng việc tổ chức văn phòng Hội một cách chuyên nghiệp để "ghé vai gánh vác" với ngành y tế nhằm hướng tới việc hình thành một nền y tế thông minh như Chủ tịch Hội đã từng tuyên bố.