Bộ Công an và Bộ TT&TT ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực TT&TT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều 24/11, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, đã chủ trì lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp. Ảnh Mic
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp. Ảnh Mic

Đây là Quy chế phối hợp giữa hai Bộ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực TT&TT.
Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT.

Mục đích của Quy chế nhằm: Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ TT&TT đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ; tăng cường trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ Công an, Bộ TT&TT. Quy chế tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trong lĩnh vực TT&TT.

Quy chế phối hợp của hai Bộ được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Đảng và Nhà nước; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo mật thông tin; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 Bộ; đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa 2 Bộ.

Trong Quy chế phối hợp được ký kết lần này quy định hơn 30 nội dung công việc liên quan đến trách nhiệm của 2 Bộ trong công tác phối hợp. Đây là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ chủ động lên phương án phối hợp.

Định kỳ hàng năm, 2 Bộ sẽ luân phiên tổ chức đánh giá kết quả phối hợp thực hiện và thống nhất kế hoạch cụ thể trong năm tiếp theo. Sau 5 năm sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế.