Bình Định: 81.1% cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

VietTimes – Đây là kết quả từ đợt triển khai thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bình Định trong dịp Tết Trung thu năm 2017.
Tổng kết đợt thanh kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu 2017 tại Bình ĐỊnh. Nguồn: Chi cục ATVSTP Bình Định
Tổng kết đợt thanh kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu 2017 tại Bình ĐỊnh. Nguồn: Chi cục ATVSTP Bình Định

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức 172 đoàn thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tuyến tỉnh có 3 đoàn, tuyến huyện có 12 đoàn, tuyến xã 157 đoàn.

Kết quả, trong dịp Tết Trung thu, các đoàn đã thanh tra, kiểm tra 1691 cơ sở, số cơ sở đạt là 1372, chiếm 81.1%.

Các đoàn kiểm tra đã xử phạt 319 cơ sở, trong đó 22 cơ sở bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền với số tiền phạt là 51.550.000 đồng, có 297 cơ sở có vi phạm nhưng không bị xử lý, chỉ nhắc nhở .

Theo tổng hợp từ các đoàn thanh tra, kiểm tra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã thường xuyên vệ sinh cơ sở, người lao động tại các cơ sở được khám sức khỏe và bổ sung kiến thức về an toàn thực phẩm định kỳ theo quy định, người lao động mang mặc bảo hộ lao động đầy đủ và thực hành an toàn thực phẩm đúng theo quy định

Ngoài ra, đa phần các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống sử dụng nguồn nước đảm bảo an toàn thực phẩm và được kiểm nghiệm định kỳ theo quy định, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.