BIDV đặt mục tiêu lãi trước thuế 12.600 tỷ đồng năm 2020

VietTimes -- Đây là thông tin được công bố trong Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức ngày 8/1/2019 tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú phát biểu tại hội nghị (Nguồn: BIDV)

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú phát biểu tại hội nghị (Nguồn: BIDV)

Theo đó, kết thúc năm 2019, tổng tài sản BIDV đạt 1.458.740 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2018, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư năm 2019 đạt 1.299.997 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 1.098.912 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2018, chiếm 13,4% thị phần tín dụng toàn ngành.

Riêng dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 21,5%, quy mô đến 31/12/2019 đạt 374.526 tỷ, chiếm tỷ trọng 34,1% tổng dư nợ, tiếp tục dẫn đầu thị trường về quy mô tín dụng bán lẻ...

Tổng nguồn vốn huy động năm 2019 của BIDV đạt 1.349.279 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2018; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1.167.995 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%, thị phần tiền gửi khách hàng chiếm 11,5% toàn ngành.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngân hàng đạt 10.768 tỷ đồng, ROA đạt 0,61%, ROE đạt 15,2%.

Trong năm 2019 vừa qua, thị giá cổ phiếu BID tăng trưởng 42,5%. Điều này giúp BIDV là ngân hàng có mức vốn hóa lớn thứ 3 trên thị trường, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của BIDV sau khi có sự tham gia cổ đông chiến lược KEB Hana Bank Hàn Quốc.

Các công ty, liên doanh, liên kết hoạt động ổn định, đóng góp 589 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong hiệu quả chung của BIDV.

BIDV đã thực hiện chi trả cổ tức 2 năm 2017-2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tổng giá trị gần 4.800 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả đạt 7%/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú cho hay năm 2020 là năm hoàn thành đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42.

Trong năm đầu thực hiện chiến lược phát triển đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, BIDV xác định các mục tiêu kinh doanh chủ yếu như: Huy động vốn tăng trưởng khoảng 14,5%; Tín dụng tăng trưởng khoảng 13%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,6%.

Đáng chú ý, người đứng đầu BIDV cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho năm 2020 là 12.600 tỷ đồng./.