Bãi bỏ quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu

VietTimes – Đó là một phần nội dung của Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022 (ảnh VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022 (ảnh VGP/Nhật Bắc)

Theo Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06).

Trong đó, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.

Đáng chú ý, Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân; bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp trên cơ sở rà soát, đề xuất của Bộ Công an và các bộ, cơ quan, đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023 theo quy định của Luật Cư trú.