Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận

VietTimes – Hai hiện vật Chăm có niên đại từ thế kỷ thứ VII là tượng thần Ganesha và tượng Gajasimha (thế kỳ thứ XII) đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Hiện vật tượng Gajasimha (Voi - Sư tử) đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Hiện vật tượng Gajasimha (Voi - Sư tử) đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 9), trong đó có hai hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là Tượng thần Ganesha và tượng Gajasimha.

Cũng theo Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đây là các hiện vật độc bản, có hình thức độc đáo và giá trị đặc biệt tiêu biểu cho nền nghệ thuật tôn giáo của Champa qua các thời đại.

Hiện vật tượng Thần Ganesha được làm bằng chất liệu sa thạch có niên đại từ thế kỷ thứ VII, được phát hiện vào năm 1903 bởi Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO), tượng có kích thước cao 95cm, dài 48cm, rộng 34cm. Tượng được đưa về lưu giữ và giới thiệu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm từ năm 1918. Theo thần thoại Ấn Độ, Ganesha là vị thần may mắn, trí tuệ và văn học, có khả năng dẹp bỏ những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Hiện vật tượng Gajasimha (Voi - Sư tử), chất liệu sa thạch, được tìm thấy trong cuộc khai quật tại Tháp Mẫm (Bình Định) năm 1933-1934 do EFEO thực hiện, có kích thước cao 215cm, dài 100cm, rộng 84cm. Tượng được đưa về Bảo tàng Chăm từ năm 1935. Theo thần thoại Ấn Độ, Gajasimha là con vật tượng trưng cho sự chiến thắng, uy quyền của một vị vua; thường được đặt trước cổng đền tháp như là vị thần bảo hộ sự tôn nghiêm cho công trình.

Tượng Gajasimha mang những nét đặc trưng về phong cách nghệ thuật của một trong những giai đoạn muộn nhất – đã được các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật có uy tín xếp vào một phong cách riêng là phong cách Tháp Mẫm, khoảng thế kỷ XII – XIII, trong tiến trình phát triển của nền nghệ thuật điêu khắc Champa.

Với việc có thêm 2 hiện vật vừa được công nhận, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện đang lưu giữ 6 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia gồm: Tượng Bồ tát Tara, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu (cùng công nhận năm 2012), Đài thờ Đông Dương (công nhận năm 2018), Tượng thần Ganesha và tượng Gajasimha vừa được công nhận.

Một số hình ảnh về bảo vật Quốc gia mới tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng:

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 1
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 2

Tượng Thần Ganesha được làm bằng chất liệu sa thạch có niên đại từ thế kỷ thứ VII, được phát hiện vào năm 1903 bởi Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO)

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 3

Một số hình ảnh về Bảo vật Quốc gia - Tượng Thần Ganesha

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 4
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 5
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 6
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 7
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 8
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 9
Tổng thống Ấn Độ và phu nhân dừng chân thưởng lãm tác phẩm trong chuyến thăm Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) vào tháng 11/2018.
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 10

Hiện vật tượng Gajasimha (Voi - Sư tử) đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 11
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 12
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 13
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 14
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 15
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 16
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 17
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 18
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 19
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 20
Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 21

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nơi lưu giữ 6 bảo vật Quốc gia Việt Nam

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 22

Bảo vật Quốc gia - Đài thờ Mỹ Sơn E1

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 23

Đài thờ Đồng Dương đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã trở thành Bảo vật Quốc gia thứ 4 mà Đà Nẵng đang gìn giữ

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 24

Cụm Đài thờ Đồng Dương thứ 2

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 25

Tượng Bồ Tát Tara/Avalokiteshvara - Bảo vật Quốc gia tại Đà Nẵng

Ảnh: Ngắm 2 bảo vật Quốc gia ở Đà Nẵng vừa được công nhận ảnh 26
Bảo vật Quốc gia-Đài thờ Trà Kiệu đang được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng