Ai đã lập 42 tài khoản để thao túng cổ phiếu HNG?

VietTimes – Theo thông tin mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cổng thông tin điện tử ssc.gov.vn, đó là bà Trần Thị Minh Phượng.

Trung tâm điều hành của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. (Ảnh: HAG)

Trung tâm điều hành của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. (Ảnh: HAG)

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kết quả xác minh của Cơ quan công an, ngày 10/08/2017, UBCKNN ban hành Quyết định số 751/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Minh Phượng, địa chỉ: 15 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai.

Theo đó, bà Phượng bị phạt tiền 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Lý do là, từ ngày 20/7/2015 đến ngày 01/4/2016, bà Trần Thị Minh Phượng đã sử dụng 42 tài khoản, trong đó 03 tài khoản đứng tên mình và 39 tài khoản đứng tên người khác mở tại 16 công ty chứng khoán để giao dịch cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu HNG.

Vì cổ phiếu HNG mới chỉ chính thức giao dịch trên HoSE kể từ ngày 20/7/2015 nên có thể hiểu bà Phượng đã tham gia thao túng mã cổ phiếu này từ ngày trình sàn. Và vì hành vi của bà Phượng được xác định là diễn ra trong giai đoạn từ 20/7/2015 đến 01/4/2016, mà đến ngày 10/08/2017, UBCKNN mới ra quyết định xử phạt, nên có thể hiểu kết quả xác minh của Cơ quan công an có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện.

Được biết, cơ quan chức năng đã xét đến tình tiết tăng nặng, khi vi phạm hành chính có khối lượng và trị giá lớn - quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo UBCKNN: “Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Trần Thị Minh Phượng”.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo như công bố của UBCKNN, địa chỉ của bà Trần Thị Minh Phượng, đối tượng bị xử phạt hành chính, là: “15 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai”.

Được biết, trong cơ cấu tổ chức hiện thời của CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG; HAG là công ty mẹ của HNG) cũng có nhân sự mang tên “Trần Thị Minh Phượng”. Nhân sự này thường xuất hiện trong các biên bản họp của HAG, với chức danh “thư ký”.

Tuy nhiên, vì UBCKNN không thông tin chi tiết về nhà đầu tư “Trần Thị Minh Phượng” vừa bị xử phạt, nên không thể khẳng định về sự liên quan của nhà đầu tư này với nhân sự cùng tên nêu trên của HAG./.