ACB phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ phát hành 2000 tỷ đồng trái phiếu với mục đích bổ sung nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có.
ACB phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo
ACB phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo

Trong công văn số 2737/CV-KTC.16 ngày 20/6/2016, ACB thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 10.000.000đồng/trái phiếu (một trăm triệu đồng/trái phiếu). Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Thời hạn trái phiếu là 5 năm 1 ngày. Kỳ hạn lãi trả sau, thanh toán định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu. Riêng tiền lãi cho năm thứ 5 sẽ được tính toán trên cơ sở 1 năm và 1 ngày và được thanh toán vào ngày trả lãi cuối cùng.

Cũng trong công văn này, ACB cho biết, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi điều chỉnh 1 năm 1 lần vào các này kỷ niệm của ngày phát hành Trái phiếu và được xác định theo công thức:

Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2%/năm

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được công bố của 2 ngân hàng VN bao gồm: Vietcombank chi nhánh Tp. HCM, Agribank chi nhánh Tp. HCM tại ngày xác định lãi suất. Lãi suất năm đầu tiên sẽ được xác định bảy này so với ngày phát hành, và từ kỳ tính lãi thứ 2 trở đi thì ngày xác định lãi suất sẽ là ngày trước 7 ngày làm việc so với ngày kỷ niệm hàng năm của ngày phát hành trái phiếu.

Trong đợt này, khối lượng vốn ACB cần huy động là 2.000 tỷ đồng với mục đích bổ sung nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có. Đồng thời, giúp ngân hàng đa dạng hóa kênh huy động vốn, hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do chênh lệch kỳ hạn giữa vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Thời gian đăng ký mua từ 15/6/2016 đến 27/6/2016, ngày phát hành trái phiếu là 30/6/3016.

Sau các doanh nghiệp, các ngân hàng bắt đầu các đợt phát hành trái phiếu. Có thể thấy, đây là một trong các phương án để các ngân hàng tăng vốn phù hợp nhằm hướng tới việc đảm bảo và nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định và hướng theo các thông lệ quốc tế.