7 tháng, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

VietTimes -- Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690,7 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa - Nguồn: Dân Trí
Ảnh minh họa - Nguồn: Dân Trí


Tổng Cục thống kê vừa công bố tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm. Theo đó,trong tháng Bảy, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 94,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 93,5 nghìn người, giảm 11,5%.

Trong tháng, cả nước có 2.123 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,5% so với tháng trước; có 5.697 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.887 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.810 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 11%; có 1.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 53,7%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Nếu tính cả 979,8 nghìn tỷ đồng của gần 21,4 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng  năm 2017 là 1.670,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên hơn 90,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 720,8 nghìn người, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 7 tháng năm 2017 có 25,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bản lẻ; 9,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng; 9,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo; 2,7 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, 1,9 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo…

Cũng trong 7 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có số lượng nhiều nhất, tiếp đó là đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long…

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2017 là 6.608 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 17,7%), trong đó có 6.104 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,4%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 43.274 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.866 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 16,2% và 27.408 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.