4 tháng, chi vượt thu hơn 53.000 tỉ đồng

 Ngày 9-5, trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính đã cho biết con số trên. Thực tế, dù tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 317.000 tỉ đồng nhưng tổng chi tới hơn 370.000 tỉ đồng.
4 tháng, chi vượt thu hơn 53.000 tỉ đồng

Cụ thể, về số thu gồm thu nội địa 4 tháng qua ước đạt gần 265.000 tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, số thu từ dầu thô và từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm đáng kể khi mức đạt lần lượt khoảng 13.000 tỉ đồng và 39.000 tỉ đồng.

Đáng quan tâm nhất là số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ bằng 22,6% dự toán, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, về tổng chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm, các khoản chi đều tăng so với năm ngoái với tổng mức chi là hơn 370.000 tỉ đồng.

Số chi đầu tư phát triển khoảng 57.000 tỉ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số tiền chi trả nợ và viện trợ gần bằng với chi đầu tư phát triển khi đạt 52.000 tỉ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Còn chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước khoảng 261.000 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tuổi trẻ