4 khu vực được chọn đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký Quyết định số 411 ngày 14/2/2015, về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2015.
4 khu vực được chọn đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo đó, các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2015 gồm 4 khu vực. Cụ thể là Sắt tại Khe Bằng, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ); Metacacbonat (đá ốp lát và đá cảnh) tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái); Vàng tại Xà Khía, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình); Fluorit tại Bình Đường, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá nêu trên đều phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định đối với các khu vực khoáng sản trên.

Việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Nghị định số 22/2012 ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014 ngày 9/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Thông tư số 16/2014 ngày 14/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ thông báo công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo: TTXVN/Tin Tức