14 tỉ USD vốn FDI đăng ký đổ vào Việt Nam

VietTimes – Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 14 tỉ USD, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt 14 tỉ USD (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Vốn FDI vào Việt Nam đạt 14 tỉ USD (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/6, cả nước có 752 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 4,94 tỉ USD, giảm 6,5% về số dự án và giảm 48,2% về số vốn cam kết so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vốn FDI đăng ký mới chưa phục hồi hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đã tiếp tục tăng.

Cụ thể, tính đến tháng 6/2022, có 487 lượt dự án FDI đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 6,82 tỉ USD, lần lượt tăng 5,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 1.707 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,27 USD, giảm 8% về số lần góp vốn và tăng 41,4% về giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14 tỉ USD, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021.

Dòng vốn FDI chảy vào 18 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỉ USD, chiếm 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 3,15 tỉ USD. Tiếp theo lần lượt là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt gần 442,6 triệu USD và 408,5 triệu USD.

Singapore là đối tác dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,1 tỉ USD, chiếm 29,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 2,66 tỉ USD. Với dự án Lego tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỉ USD, Đan Mạch tiếp tục đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,32 tỉ USD, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,53 tỉ USD. TP. HCM vượt lên đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2,2 tỉ USD. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,63 tỉ USD./.