11 tháng đầu năm, bội chi ngân sách nhà nước khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Tính đến 15/11, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 999,1 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi ước tính đạt 1.065,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2017 của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 999,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 790,4 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán năm; thu từ dầu thô 39,5 nghìn tỷ đồng, bằng 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 164,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%. Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 92,1 nghìn tỷ đồng, bằng 144,5% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 68,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 35,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 152,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 139,8 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 184,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 1.065,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 773 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2%; chi trả nợ lãi 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 85,7%; riêng chi đầu tư phát triển đạt 203,1 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 56,9% dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 198,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2%). Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính đạt 145,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017, ngân sách Nhà nước bội chi  khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình trước Quốc hội những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm đến tình hình bội chi ngân sách nhà nước.

Theo Bộ trưởng Dũng, việc chi ngân sách đang đi đúng hướng là tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên. Đồng thời đảm bảo chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia đến nay đã được triển khai tương đối tốt.

Về bội chi, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2015 Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội xin cơ cấu lại phần bội chi, đồng thời cam kết sẽ giữ bội chi cả về số tuyệt đối và số tương đối trong giới hạn Quốc hội đã duyệt là không vượt 3,5% GDP và dưới 178.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2017 là lần đầu tiên trong 10 năm gần đây chúng ta kiểm soát được bội chi. Đồng thời, nợ công cũng đang nằm trong mức trần cho phép.