Vụ Giám đốc Bệnh viện trả hơn 37 tỉ đồng tài trợ: Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ!

VietTimes -- Ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã tự ý chuyển trả số tiền 37,275 tỉ đồng tiền tài trợ là có dấu hiệu phạm tội và đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Cuối ngày 27/6, UBND TP Đà Nẵng công bố kết luận Thanh tra về những sai phạm tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có dấu hiệu phạm tội và đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Cuối ngày 27/6, UBND TP Đà Nẵng công bố kết luận Thanh tra về những sai phạm tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có dấu hiệu phạm tội và đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Cuối ngày 27/6, UBND TP Đà Nẵng công bố kết luận Thanh tra về những sai phạm tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Theo đó, việc ông Trịnh Lương Trân, nguyên giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã tự ý chuyển trả số tiền 37,275 tỉ đồng tiền tài trợ là có dấu hiệu phạm tội và đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.

Theo kết luận của Thanh tra Đà Nẵng, Bệnh viện Ung thư bước đầu đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, thiếu trang thiết bị y tế, không tự bảo đảm kinh phí hoạt động, nhờ ngân sách thành phố hỗ trợ, cùng sự nỗ lực vận động tài trợ của Hội Bảo trợ để bổ sung nguồn kinh phí duy trì hoạt động và mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện. 

Chính vì vậy, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tài trợ cho Bệnh viện Ung thư nguồn kinh phí 37,275 tỷ đồng để mua Máy DSA. Số tiền này là sở hữu hợp pháp của Bệnh viện Ung thư theo quy định của pháp luật, là nguồn lực giúp Bệnh viện mua máy móc, trang thiết bị phục vụ bệnh nhân, thực hiện mục tiêu nhân đạo cao quý theo tôn chỉ và mục đích hoạt động của Bệnh viện. 

Tuy nhiên, do một số vấn đề bất đồng trong điều hành, bác sĩ Trịnh Lương Trân khi còn là Giám đốc Bệnh viện Ung thư đã cố ý chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là không biết quý trọng nguồn lực quý báu mà nhiều bệnh nhân đang trông đợi với hy vọng được kéo dài sự sống nhờ vào trang thiết bị kỹ thuật cao.

Việc chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Ung thư hoặc duy trì số dư trên tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đà Nẵng để bàn giao cho Bệnh viện Ung bướu theo chỉ đạo của Thường trực Hội Bảo trợ thì số tiền đó vẫn là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Bệnh viện Ung bướu. Bệnh viện Ung bướu tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan đến số tiền 37,275 tỉ đồng và thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế như đã cam kết với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ngày 31/8/2015, ông Trịnh Lương Trân đã cố ý thực hiện chuyển số tiền tài trợ cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mà không báo cáo Chủ tịch HĐTV Bệnh viện Ung thư và Thường trực Hội Bảo trợ là việc làm sai trái, đã làm thay đổi nguyên trạng tài sản của Bệnh viện, trái với chỉ đạo của Chủ sở hữu, không tuân thủ và không thực hiện quyết định của Chủ sở hữu Bệnh viện là Hội Bảo trợ và Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND TP Đà Nẵng Về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ. 

Hành vi của Bác sĩ Trịnh Lương Trân đã đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của Bệnh viện, không tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên, không tuân thủ chỉ đạo của Chủ sở hữu Bệnh viện,...gây thiệt hại lớn về mặt tài chính cho Bệnh viện và vi phạm một số nội dung khác quy định tại Điều 14, Điều 81, Điều 83 Luật Doanh nghiệp 2014.

Việc chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng từ tài khoản Bệnh viện Ung thư sang tài khoản Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hội sở đã được sự bàn bạc, thống nhất giữa Bác sĩ Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc là Chủ tài khoản và bà Hồ Thị Diễm Phương, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Ung thư (trường hợp một người không đồng ý, không ký vào chứng từ chuyển tiền thì giao dịch chuyển tiền sẽ không được thực hiện). Việc Bác sĩ Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương cố ý ký Lệnh chi UC0815-0057 chuyển số tiền 37,275 tỉ đồng cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hội sở vào ngày 31/8/2015 đã làm thiệt hại nguồn kinh phí mua thiết bị y tế của Bệnh viện Ung thư nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Hành vi của ông Trịnh Lương Trân và bà Hồ Thị Diễm Phương có dấu hiệu của tội phạm.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thanh tra TP Đà Nẵng lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định.