Từ ngày 18.2 người dân có thể dùng Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử

VietTimes –  Thay vì sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2, người dân có thể sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử. 

Ảnh: Google

Ảnh: Google

Trước đây, khi người dân thực hiện các thủ tục như nhập học, thủ tục đi máy bay cho trẻ em, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, vay vốn ngân hàng,... đều cần dùng đến Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Theo đó, thay vì sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2, người dân có thể sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử.

Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định giá trị pháp lý của bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Thông tư 01/2022/TT-BTP cũng đính kèm biểu mẫu điện tử của các loại giấy tờ hộ tịch đã được Bộ Tư pháp ban hành và dưới đây là một số mẫu:

Từ ngày 18.2 người dân có thể dùng Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử ảnh 1

Ảnh: Google

Điều đặc biệt của bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn là có mã QRcode - mã này là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Khi xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử, cán bộ làm thủ tục hành chính sẽ quét mã QR trên đó và biết được các thông tin chi tiết của các loại giấy tờ này trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Ngoài ra, các “cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR Code trên bản điện tử của giấy tờ đó”.

Để có được bản điện tử này người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh đăng ký tài khoản và xác thực người dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật…

Tiếp đó, người dân có thể được nhận bản điện tử của giấy tờ hộ tịch theo một trong các phương thức:

- Nhận qua email, Kho quản lý dữ liệu điện tử.

- Nhận qua thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.