Tìm kiếm những sáng kiến ở địa phương có thể nhân rộng toàn quốc

VietTimes – Trao đổi với VietTimes, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết Viet Solutions muốn tìm kiếm, thử nghiệm những giải pháp thuyết phục, triển khai thành công không chỉ ở địa phương mà có thể nhân rộng trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trao đổi tại lễ công bố cuộc thi Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia 2022.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trao đổi tại lễ công bố cuộc thi Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia 2022.

Tại lễ công bố cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia (Viet Solutions) 2022, trao đổi với PV VietTimes về việc một giải pháp ở địa phương này có thể triển khai ở địa phương khác hay không, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, mỗi giải pháp phụ thuộc vào bối cảnh đặc thù. Lời giải với địa phương này chưa chắc đã là lời giải với địa phương khác. Vì thế, Bộ TT&TT tiếp cận cách tập hợp, đưa các giải pháp, câu chuyện chuyển đổi số thành công ở các địa phương, các cơ quan và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cuộc thi Viet Solutions đang mong muốn tìm kiếm và thử nghiệm câu chuyện thành công của địa phương này có nhân rộng sang địa phương khác. Nếu một giải pháp, một sáng kiến triển khai thành công ở địa phương này và tiếp tục triển khai thành công ở nhiều địa phương khác, được nhân rộng trên toàn quốc, thì đó sẽ là giải pháp rất thuyết phục.

“Một trong những tiêu chí để trao giải của năm nay là sáng kiến có thể nhân rộng ra toàn quốc. Và chúng tôi đang rất mong muốn được kiểm chứng điều đó” - Thứ trưởng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã khái quát và đưa ra nhận thức rằng: “Câu hỏi đúng thì quan trọng hơn câu trả lời, bài toán tường minh thì quan trọng hơn lời giải. Việc khó với mình thì có thể là không khó với một ai đấy ngoài kia. Bởi vậy, cách tốt nhất để phát triển là công khai bài toán của mình, công khai vấn đề của mình”. Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt - Viet Solutions đã được ra đời từ chính nhận thức và thực tế đó.

Theo Thứ trưởng, Viet Solutions năm 2022 có một số thay đổi cơ bản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ đồng hành cùng Bộ TT&TT trong việc đánh giá hiệu quả và lựa chọn giải pháp công nghệ xuất sắc. Bộ TT&TT đóng vai trò cầu nối, kết nối giữa người ra bài toán và người giải bài toán.

Đến nay là năm thứ 3, cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions được chủ trì bởi Bộ TT&TT. Mỗi năm đều có những thay đổi mới để tạo ra nhiều hơn không gian sáng tạo và khuyến khích sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân. Viet Solutions 2020, lần đầu tiên Bộ TT&TT chủ trì, Cục Tin học hóa và Viettel đồng tổ chức, đặt ra mục tiêu tìm kiếm giải pháp hoàn thiện, chưa phổ biến, nhưng có tiềm năng lớn và nhận được 343 sản phẩm từ 23 quốc gia tham dự. Năm 2021, Cuộc thi thêm không gian mới là “Tìm kiếm ý tưởng giải quyết” và lần đầu tiên đưa ra 10 bài toán cụ thể để tìm kiếm giải pháp và ý tưởng.

Về cơ cấu, cuộc thi có thêm không gian cho “Cách triển khai độc đáo mang lại kết quả đột phá”, và đặc biệt là “Trao giải cho tổ chức, cá nhân nêu ra được bài toán”.

* Đăng ký, cập nhật và chia sẻ bài toán tại: https://c63.mic.gov.vn

* Đăng ký tham gia Cuộc thi tại: https://vietsolutions.net.vn