Tiền to cấp tập đổ về dự án 331,9 ha tại Đồng Nai của DIG Corp

VietTimes – Đó là dòng vốn 3.500 tỉ đồng mà DIG huy động được nhờ phát hành các lô trái phiếu mã DIGH2124001, DIGH2124002 và DIGH2124003.

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (Nguồn: DIG)

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (Nguồn: DIG)

Cụ thể, từ ngày 16/9 - 26/11/2021, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã CK: DIG) đã phát hành thành công 3.500 tỉ đồng trái phiếu lần lượt đánh mã DIGH2124001 (1.000 tỉ đồng), DIGH2124002 (1.000 tỉ đồng) và DIGH2124003 (1.500 tỉ đồng).

Đây đều là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, loại hình không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành thực tế 11%/năm.

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được DIG dùng để bổ sung vốn lưu động (1.000 tỉ đồng) và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân diện tích khoảng 331,9 ha tại tỉnh Đồng Nai (2.500 tỉ đồng).

Dự án trên cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu của DIG. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc tài sản khác) phát sinh từ lượng cổ phiếu thế chấp tại một nhà băng tư nhân trong nước.

Tiền to cấp tập đổ về dự án 331,9 ha tại Đồng Nai của DIG Corp ảnh 1

Về Khu đô thị du lịch Long Tân, dự án này có tên thương mại là DIC Wisteria City Đồng Nai, tổng mức đầu tư khoảng 12.618 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, DIG ước tính dự án sẽ mang về 28.315 tỉ đồng doanh thu và 11.230 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.654,7 tỉ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 138,6 tỉ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của DIG đạt 13.917 tỉ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (5.658,7 tỉ đồng), hàng tồn kho (4.296 tỉ đồng), tiền và các khoản tương đương tiền (2.392 tỉ đồng).

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý 3/2021, nợ phải trả của DIG đạt 8.822,9 tỉ đồng, tăng 25,4% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 3.329,6 tỉ đồng, chiếm 23,9% tổng nguồn vốn. Riêng nợ vay trái phiếu chuyển đổi của DIG là 1.960,9 tỉ đồng./.