ROS sắp tăng vốn lần thứ 6, vốn điều lệ lên mức 4.730 tỷ đồng

VietTimes -- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (HSX: ROS) vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 05/06/2017, thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

ROS tiền thân thân là Công ty Cổ phần Giải trí Green Belt. (Ảnh: ROS)

ROS tiền thân thân là Công ty Cổ phần Giải trí Green Belt. (Ảnh: ROS)

Nghị quyết được căn cứ trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2017.

Theo Nghị quyết số 20, HĐQT ROS đã quyết nghị phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 31/12/2016, giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ROS là 581 tỷ đồng. Riêng năm 2016, ROS lãi ròng 470 tỷ đồng, gấp 4 lần mức 116 tỷ đồng của năm 2015.

Được biết, hoạt động động sản xuất kinh doanh của ROS có sự liên hệ rất mật thiết với CTCP Tập đoàn FLC (HSX: FLC). ROS là nhà thầu thực hiện hầu hết các dự án xây dựng của FLC, nên một phần không nhỏ doanh thu, lợi nhuận của ROS được kiến tạo bởi FLC. Nhưng mới đây, theo quyết định của UBCKNN, FLC sẽ phải thực hiện kiểm toán lại BCTC năm 2016.

Cụ thể, tỷ lệ chi trả là 10% vốn điều lệ hiện hành. Có nghĩa, cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành là 430 triệu cổ phiếu; Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu là 43 triệu cổ phiếu; Loại cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Dự kiến sau khi phát hành thêm, tổng số cổ phiếu lưu hành của ROS sẽ nâng lên mức 473 triệu cổ phiếu.

Thời điểm phát hành được xác định là sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nghị quyết được ký bởi ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT ROS. Theo nghị quyết này Tổng Giám đốc Công ty (tức ông Đỗ Quang Lâm) được giao chủ trì triển khai tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến đợt phát hành trên.

Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros sẽ tăng từ mức 4.300 tỷ đồng lên thành 4.730 tỷ đồng.

Nên biết, đó sẽ là lần tăng vốn thứ 6 trong lịch sử của ROS.

ROS tiền thân thân là Công ty Cổ phần Giải trí Green Belt (Green Belt), được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105167581, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, Green Belt lại được đổi tên thành CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, nhưng quy mô vốn điều lệ vẫn ổn định ở mức 1,5 tỷ đồng.

ROS sắp tăng vốn lần thứ 6, vốn điều lệ lên mức 4.730 tỷ đồng ảnh 1Lịch sử tăng vốn của ROS. (Đồ thị: X.T)

Giai đoạn sau đó, vốn điều lệ của công ty liên tục được điều chỉnh, với 5 đợt tăng vốn – gồm 4 lần bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và 1 lần phát hành riêng lẻ.

Từ mức 1,5 tỷ đồng tính đến trước ngày 24/04/2014, quy mô vốn được tăng lên thành 4.300 tỷ đồng vào ngày 21/03/2016, tức là tăng đến 2.867 lần sau chưa đầy 2 năm.

Trong thời gian này, ngày 13/05/2015, công ty được đổi tên thành CTCP Xây dựng Faros. Hơn 1 năm sau, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, nó lại được đổi tên thành như hiện nay: CTCP Xây dựng FLC Faros.

Như đã đề cập, tới đây, ROS sẽ lại tiếp tục tăng vốn, lên mức 4.730 tỷ đồng. Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên hôm nay (06/06/2017) của mã chứng khoán này – là 121.500 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của ROS sẽ lên mức 57.500 tỷ đồng./.