Quảng Nam: Hỗ trợ thử nghiệm thêm 2.000 cây sâm Ngọc Linh để mở rộng diện tích loài sâm quý

VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất tiếp tục thử nghiệm di thực 2.000 cây sâm Ngọc Linh tại các huyện Nam Giang và Phước Sơn để mở rộng diện tích trồng loài sâm quý này.

Cây sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam (ảnh quangnam.gov)

Cây sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam (ảnh quangnam.gov)

Với việc cấp hỗ trợ cây giống sâm Ngọc Linh cho 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, tính đến thời điểm này, Quảng Nam đã triển khai di thực giống sâm Ngọc Linh trên địa bàn 5 huyện gồm: Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn; số lượng cây giống thử nghiệm di thực là 5.000 cây (1.000 cây/huyện).

Để việc trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, chăm sóc và quản lý tốt số lượng cây sâm đã trồng đảm bảo yêu cầu để làm cơ sở đánh giá nhân rộng trong thời gian đến.

Trường hợp xét thấy khả thi và đảm bảo nguồn lực thì UBND các huyện quyết định việc mở rộng quy mô trồng thử nghiệm di thực cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn và sử dụng nguồn ngân sách huyện hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền quy định để thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở NN&PTNT có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện việc trồng thử nghiệm di thực cây sâm Ngọc Linh của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình này.