Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về các yếu tố an ninh phi truyền thống

Theo Phó Thủ tướng, với sự phát triển như vũ bão của KHCN, thế giới ngày càng nhỏ lại, nhiều biến động và nhạy cảm hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và an ninh mạng