Mới: Bộ Y tế báo cáo thực hiện khoản 5 điều 6 Nghị quyết 12/UBTVQH15 về duy trì lưu hành thuốc

VietTimes – Về khoản 5 điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15, UBTV Quốc hội không giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên khi tổ chức triển khai đã có việc hiểu không thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các bệnh viện luôn cần được bảo đảm nguồn thuốc để phục vụ bệnh nhân

Các bệnh viện luôn cần được bảo đảm nguồn thuốc để phục vụ bệnh nhân

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 30/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, do cách hiểu không thống nhất khi triển khai, dẫn đến các doanh nghiệp gặp khó, nên Ủy ban Xã hội Quốc hội đã phải có ý kiến.

Là đơn vị được Chính phủ giao cho làm đầu mối xây dựng Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15, ngày 30/3/2022, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Uỷ ban Xã hội Quốc hội về phương án thực hiện Nghị quyết 12, đặc biệt là thực hiện khoản 5 điều 6 của Nghị quyết.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết: Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 giao cho Chính phủ quy định chi tiết về điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám, chữa bệnh COVID-19; kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19; việc sử dụng dược chất đã được cấp phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật về dược cho mục đích khác để sản xuất thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành và có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID- 19; việc sử dụng miễn phí thuốc sản xuất trong nước thuộc lô được sản xuất để phục vụ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19; chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao cho Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.

Mới: Bộ Y tế báo cáo thực hiện khoản 5 điều 6 Nghị quyết 12/UBTVQH15 về duy trì lưu hành thuốc ảnh 1

Đối với quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15, theo Bộ Y tế, "Uỷ ban thường vụ Quốc hội không giao cho Chính phủ quy định chi tiết, tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai quy định trên có sự hiểu không thống nhất,[...] gây khó khăn cho doanh nghiệp."

Cụ thể, trong văn bản 526/UBXH15 ngày 21/2/2022, Ủy ban Xã hội Quốc hội nêu: Khi làm thủ tục thông quan, các cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khác đã yêu cầu chờ văn bản hướng dẫn cụ thể các mặt hàng thuốc được áp dụng điều khoản này hoặc chỉ thông quan cho các thuốc điều trị COVID-19 trong khi Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 không giao Chính phủ quy định chi tiết, đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các cơ quan tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.

Về hướng giải quyết của Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Bộ đã đề xuất bổ sung vào trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 nội dung giao Bộ Y tế có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử Danh mục các thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 có hiệu lực [30/12/2020] đến trước ngày 31/12/2022 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2022 trong phần trách nhiệm thực hiện.

Công văn của Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh: "Việc Bộ Y tế công bố Danh mục các thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2022 như trên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, không làm gián đoạn việc cung ứng thuốc, không làm phát sinh thủ tục hành chính, đồng thời tạo căn cứ để cơ quan chức năng xác định giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng và cho phép thông quan."

"Dự thảo Nghị định đã được xây dựng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ngày 17/3/2022, Bộ Y tế đã có Tờ trình số 369/TTr-CP để trình Chính phủ dự thảo Nghị định. Dự thảo Nghị định đang được xin ý kiến Thành viên Chính phủ trước khi trình Lãnh đạo Chính phủ ký, ban hành," văn bản Báo cáo do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký ban hành cho biết.

Trước đó, trả lời phỏng vấn VietTimes ngày 12/3/2022 về việc thực hiện khoản 5 điều 6 Nghị quyết 12 của UBTV Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng khẳng định thuốc và nguyên liệu làm thuốc hết hạn lưu hành trong khoảng từ 30/12/2021 đến 31/12/2022 sẽ được duy trì lưu hành đến 31/12/2022 mà "doanh nghiệp không phải làm thêm bất kỳ thủ tục gì."