Lương bình quân của người Việt đang tăng lên, hiện đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng

VietTimes – Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý II/2022 là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 178 nghìn đồng so với quý trước và tăng 707 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Công nhân làm việc tại nhà máy ô tô THACO

Công nhân làm việc tại nhà máy ô tô THACO

Số liệu vừa được Tổng Cục Thống kê công bố trong báo cáo số liệu thống kê KT-XH quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

Quý II/2022, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. Đây là mức tăng GDP cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78% (đóng góp 5,07%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%, (đóng góp 48,33%), trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%; khu vực dịch vụ tăng 6,60%, (đóng góp 46,60%).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam cũng đã khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7%; số doanh nghiệp thành lập mới là 76.233 doanh nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 9,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3%; tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 15,5%; lạm phát cơ bản tăng 1,25%...

Về tỉ trọng trong cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 11,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 39,30%; khu vực dịch vụ chiếm 40,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,02%. Về sản xuất công nghiệp, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,97%; quý II tăng 9,87%).

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt 471.800 tỉ đồng, tăng mạnh ở mức 27,3% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hành khách khôi phục mạnh mẽ với số lượt hành khách vận chuyển tăng 80,1% và luân chuyển tăng 125,8% do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa cũng tiếp tục phát triển tích cực với tốc độ tăng 29% về vận chuyển và tăng 36,3% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hành khách tăng 15,2% và vận chuyển hàng hóa tăng 8,6%, luân chuyển hàng hóa tăng 16%.

Trong lĩnh vực viễn thông, doanh thu quý 2/2022 ước đạt 84.400 tỉ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1%). Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 168.400 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,9%).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, nhờ chính sách mở cửa, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6.2022 đạt 236.700 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.