LienVietPostBank hợp tác xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Bắc Ninh

Ngày 7/9/2018, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ký Thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
LienVietPostBank thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh
LienVietPostBank thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Theo Thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank cam kết phát huy nguồn lực, thế mạnh về tài chính, công nghệ sẵn có của Ngân hàng để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh phù hợp với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Cụ thể, LienVietPostBank sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ về thanh toán điện tử, dịch vụ kinh doanh trên nền tảng dữ liệu số, ngân hàng số, phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho LienVietPostBank tham gia các chương trình, đề án, dự án của tỉnh đáp ứng nhu cầu về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, ứng dụng thanh toán điện tử (không dùng tiền mặt).

Để triển khai các nội dung hợp tác nêu trong Thỏa thuận hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ định đơn vị đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh. Về phía LienVietPostBank, đầu mối thực hiện là Khối Ngân hàng số trực thuộc Hội sở Ngân hàng.

Xây dựng thành phố thông minh là một giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đã được xác định tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030.

Sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đánh dấu lần đầu tiên LienVietPostBank hợp tác với chính quyền một địa phương trong việc triển khai xây dựng mô hình chính quyền điện tử và thành phố thông minh.  

Trước đó, LienVietPostBank đã triển khai nhiều khuôn khổ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Mitsui (MKI), Công ty Doreming của Nhật Bản... trong việc phát triển các ứng dụng ngân hàng số Ví Việt; thỏa thuận với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VNSME) về hỗ trợ các dịch vụ tài chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và dịch vụ Ngân hàng số.

Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, LienVietPostBank đã đạt được những thành tích ấn tượng về kinh doanh. Đến 30/06/2018, vốn điều lệ gần 7.500 tỷ đồng, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt hơn 175.000 tỷ đồng, tăng 7,62% so với đầu năm. Từ đầu năm 2018, LienVietPostBank đã triển khai dịch vụ Ví Việt - Ngân hàng số phục vụ doanh nghiệp và người dân trên toàn quốc.

Hiện nay, LienVietPostBank là Ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, hiện diện trên 63/63 tỉnh, thành toàn quốc với hơn 360 Chi nhánh, Phòng Giao dịch, hơn 1.000 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 Điểm giao dịch Bưu điện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến cấp huyện, xã. Dự kiến, đến năm 2020 LienVietPostBank sẽ phủ sóng mạng lưới tại tất cả 700 huyện của cả nước nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam - Ngân hàng của mọi người.