Khải Hoàn Land muốn tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỉ đồng

VietTimes – Cùng với kế hoạch tăng vốn, ĐHĐCĐ Khải Hoàn Land còn thông qua việc điều chỉnh “room” ngoại lên mức 49%.

Khải Hoàn Land muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 3.200 tỉ đồng (Nguồn: Khải Hoàn Land)

Khải Hoàn Land muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 3.200 tỉ đồng (Nguồn: Khải Hoàn Land)

Sáng 26/4, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land - Mã CK: KHG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1.514,8 tỉ đồng và 321 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 400% và 232% so với năm 2020.

Tại đại hội, Khải Hoàn Land cũng thông qua việc chào bán tối đa 16 cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 1.760 tỉ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong Quý 2/2021, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận.

Theo đó, giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 14.435 đồng/cổ phần - đây là giá đấu thành công bình quân của cổ đông lớn Phan Tuấn Nghĩa ngày 19/4/2021 được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Với mức giá tối thiểu trên, ĐHĐCĐ Khải Hoàn Land cũng thông qua phương án chào bán tối đa 114 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chào bán ra công chúng. Vốn điều lệ của Khải Hoàn Land sau đợt chào bán dự kiến tăng lên đạt 3.200 tỉ đồng.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến chào bán trong vòng 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua và ngay sau khi được SSC chấp thuận.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 2 triệu cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu) thưởng cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ Khải Hoàn Land còn thông qua việc điều chỉnh “room” ngoại lên mức 49%.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ công bố trước đó, HĐQT Khải Hoàn Land dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu với giá trị tối đa 500 tỉ đồng và phương án phát hành tối đa 500 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi. Như vậy, so với phương án cũ, kế hoạch tăng vốn mới của Khải Hoàn Land cao hơn khoảng 600 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 6 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Chủ tịch HĐQT là bà Đinh Thị Nhật Hạnh. Danh sách 4 thành viên còn lại bao gồm ông Võ Công Sơn, ông Nguyễn Thế Trung, bà Phạm Thị Minh Phụ và bà Vũ Thị Thanh Tâm.

Ông Nguyễn Khải Hoàn hiện là cổ đông lớn nhất nắm 57,6 triệu cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ của Khải Hoàn Land. Vợ của ông - bà Trần Thị Thu Hương cũng đứng tên 25,6 triệu cổ phần, tương đương 16% vốn điều lệ./.