Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 205 triệu đồng/người

VietTimes -- Mức thưởng này thuộc về khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo báo cáo nhanh tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 của một số doanh nghiệp đại diện cho 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, tính đến chiều 30/12, cho thấy:

Về thưởng tết Dương lịch 2017: Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người. Thứ hai là loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu là 20.000.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người; khối doanh nghiệp có cổ phần, góp vốn của nhà nước thưởng 6.000.000 đồng/người.

Bốn loại hình doanh nghiệp trên đều có mức thưởng Tết Dương lịch 2017 thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017: Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 205.000.000 đồng/người và thấp nhất là 550.000 đồng/người; mức thưởng bình quân là 3.800.000 đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước.

Khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch 2017 bình quân 3.700.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Các doanh nghiệp thuộc khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cao nhất là 30.000.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân là 3.400.000 đồng/người, tăng 1,3% so với năm trước.

Đối với khối doanh nghiệp có cổ phần, góp vốn của Nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch 2017 cao nhất là 27.500.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 2017 của khối doanh nghiệp này là 3.600.000 đồng/người.