Điều chỉnh chức năng 40.569m2 đất Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai

VietTimes -- Ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ 02 ô đất tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai với tổng diện tích trên 40.569m2.

Tổng diện tích quy hoạch KCN Thạch Thất - Quốc Oai khoảng 150ha - Ảnh: Batdongsan.com.vn

Tổng diện tích quy hoạch KCN Thạch Thất - Quốc Oai khoảng 150ha - Ảnh: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, 02 ô đất trên là Khu đất tập trung rác thải rắn (KT1) và ô đất Kho tàng (RT) nằm trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và các xã Sài Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung đã phê duyệt việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại ô đất Khu tập trung rác thải rắn và ô đất Kho tàng sang thành chức năng sử dụng đất công nghiệp.

Phê duyệt giữ nguyên quy mô, ranh giới, diện tích đất và đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Trên cơ sở điều chỉnh cục bộ các khu đất trên phải đảm bảo khoảng cách, khoảng lùi công trình tuân theo quy định, đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, chiều cao xây dựng công trình phải tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch UBND Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận bản vẽ quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Thạch Thất chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư Hà Tây, tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong khu công nghiệp theo phân cấp hoặc được UBND Thành phố ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức kiểm tra, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật...

Khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai được thành lập theo Quyết định số 2500/2007/QĐ-UB do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) cấp ngày 21/12/2007 về việc thành lập, phê duyệt dự án và giao Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Tây làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Khu công nghiệp nằm giáp đường cao tốc Láng - Hoà Lạc với tổng diện tích quy hoạch 150ha, liền kề với các Khu đô thị hiện đại và Khu công nghệ cao Hoà Lạc, cách trung tâm Thành phố Hà Nội 17 km.