Cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi theo nhu cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân là việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và được thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi về dự kiến điều chỉnh một số trường thông tin trên thẻ căn cước.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi về dự kiến điều chỉnh một số trường thông tin trên thẻ căn cước.

Trao đổi về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) trong phiên thảo luận tại Quốc hội chiều nay (2/6), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 để hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.

Việc xây dựng dự án Luật Căn cước nhằm 5 mục đích chính: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam.

Cụ thể, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. Quy định này để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

Ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Dự thảo Luật cũng quy định theo hướng mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử,…

Bỏ ảnh vân tay trên thẻ căn cước

Đại tướng Tô Lâm cho biết, về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ “căn cước công dân”, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ “thẻ căn cước”, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú... Các thông tin căn cước của người dân sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước.

the-can-cuoc-cong-dan.jpeg
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thẻ căn cước (mới) sẽ lược bỏ vân tay.

Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật Căn cước công dân quy định theo hướng mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử,…

Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thẻ căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước.

Việc này giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử./.