Agribank có thêm 1 thành viên HĐTV và 2 Phó Tổng giám đốc

Hiện Hội đồng thành viên của Agribank có 11 người và ban Tổng giám đốc có 8 người. Nhân sự cấp cao của ngân hàng này đã được thay mới toàn bộ từ năm ngoái tới nay.
Agribank có thêm 1 thành viên HĐTV và 2 Phó Tổng giám đốc

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Quang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên; ông Trương Ngọc Anh và ông Phạm Toàn Vượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Như vậy, Hội đồng thành viên Agribank hiện có 11 người, bao gồm ông chủ tịch Trịnh Ngọc Khánh, phó chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn. Các thành viên HĐTV: ông Tiết Văn Thành; Ông Nguyễn Xuân Đồng; Ông Nguyễn Minh Trí; Ông Nguyễn Văn Minh; Ông Nguyễn Viết Mạnh; Ông Nguyễn Ngọc; Ông Nguyễn Đăng Hồng; Ông Phạm Hoàng Đức; Ông Đặng Văn Quang.

Ban Tổng giám đốc có 8 thành viên, gồm Tổng giám đốc Tiết Văn Thành; Các Phó Tổng giám đốc Bà Lê Thị Thanh Hằng; Bà Nguyễn Thị Phượng; Ông Nguyễn Tuấn Anh; Ông Nguyễn Hải Long; Ông Nguyễn Minh Phương; Ông Trương Ngọc Anh và Ông Phạm Toàn Vượng.

Nhân sự cấp cao của Agribank được thay đồng loạt từ năm ngoái tới nay. Tại phiên chất vấn trước Ủy ban thường vụ quốc hội ngày 29/9/2014, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình từng nói Agribank là ngân hàng có rất nhiều yếu kém trước đây, để lại hậu quả nặng nề. Việc tái cơ cấu ngân hàng này có hẳn một đề án lớn, tách ra 8 đề án nhỏ để dễ triển khai, đã được Chính phủ phê duyệt. Thực hiện đề án về tái cơ cấu, toàn bộ bộ máy quản trị, hội đồng thành viên, ban điều hành, ban kiểm soát của Agribank đã được thay đổi soát để tạo ra năng lực điều hành mới.

Theo Trí thức trẻ