18 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm được giao cho Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 15/3/2022, Ủy ban Quốc gia về CĐS đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hành động của Ủy ban trong năm 2022, trong đó giao 18 nhiệm vụ cho các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo.   
ảnh minh họa. nguồn Internet
ảnh minh họa. nguồn Internet

Cụ thể, nhiệm vụ Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo, các địa phương phối hợp thực hiện. Mục tiêu đến hết năm 2022 tối thiểu 75% hộ gia đình có cáp quang, phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%.

Đối với nhiệm vụ Phổ cập danh tính điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương phối hợp xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có từ 15-20% người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

Nhiệm vụ Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo, các địa phương phối hợp triển khai phần mềm bảo vệ ở mức cơ bản, phổ cập kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng.

Đối với nhiệm vụ Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương phối hợp thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy.

Nhiệm vụ Phổ cập dạy học trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng Đại học số và kho tài nguyên giáo dục số quốc gia. Phổ cập và duy trì tỷ lệ dạy học trực tuyến nhất định ngay cả khi dịch Covid-19 kết thúc. Xây dựng Đề án thí điểm triển khai 05 trường tham gia mô hình giáo dục đại học số trong đào tạo nhân lực công nghệ số.

Nhiệm vụ Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các bộ, ngành phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trên, Quyết định cũng nêu một số nhiệm vụ như: Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phổ cập hóa đơn điện tử; Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ biến kỹ năng số. Đồng thời thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; Phát triển thương mại điện tử, thương mại số; Quy hoạch đô thị thông minh; Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo; Tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số; Triển khai và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.