14.000 cơ sở y tế, 44.000 trường học đứng trước cuộc chuyển dịch lên môi trường số

VietTimes – Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng 14 ngàn cơ sở y tế, 44 ngàn trường học, gần 6 triệu DN và hộ kinh doanh cá thể, 26 triệu hộ gia đình tại Việt Nam,... đang đứng trước cuộc chuyển dịch lên môi trường số.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ công bố và Vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã đặt mục tiêu phát triển một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng ấy chắc chắn có sứ mệnh của doanh nhân và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Nói tiếp về sứ mệnh của doanh nhân và câu chuyện thị trường, Thứ trưởng cho rằng, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển đột phá của công nghệ số, tinh thần thời đại là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số lại một lần nữa gọi tên các doanh nghiệp và doanh nhân công nghệ số Việt Nam.

“Việt Nam còn có 14.000 cơ sở y tế, 44.000 trường học, gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 9 triệu hộ nông dân và 26 triệu hộ gia đình. Tất cả đều đang đứng trước cuộc chuyển dịch lên môi trường số. Vì vậy, các nhu cầu mới phát sinh là vô cùng, vô tận” - Thứ trưởng chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Dũng chia sẻ: “Công cuộc chuyển đổi số là của toàn dân. Tinh thần doanh nhân công nghệ số (technopreneur) lan tỏa trong toàn dân là động lực thúc đẩy sự tham gia của toàn dân vào công cuộc chuyển đổi số.

Theo thống kê của Ban tổ chức, tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp được vinh danh tại chương trình TOP 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin năm 2022 ước đạt 162.333 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD), chiếm 51% doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi. Các bệnh viện lớn cũng đồng thời là doanh nghiệp công nghệ số về y tế, các trường đại học lớn cũng đồng thời là doanh nghiệp công nghệ số về giáo dục. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển các nền tảng số. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ số hãy bắt tay vào giải quyết các bài toán của Việt Nam bằng công nghệ số, bằng các mô hình vận hành đột phá, rồi từ Việt Nam đi ra thế giới. Chìa khóa của công cuộc chuyển đổi số là các nền tảng số.

Thứ trưởng bày tỏ, Chính phủ hành động bằng cách xác định đúng bài toán hiện nay của Việt Nam, bằng cách đưa ra danh mục các nền tảng công nghệ số quốc gia cần ưu tiên triển khai. Hiện có hơn 50 bài toán đã được công bố. Chính phủ mong muốn và kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ số nhận lấy sứ mệnh, mỗi doanh nghiệp lớn nhận lấy một nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ hành động bằng cách lựa chọn ra các nền tảng số tốt, sử dụng bộ máy tuyên truyền để lan tỏa, phổ biến, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc các mô hình tốt, các câu chuyện thành công.